Faq - často kladené otázky

1 Mají Vaše závory reverzaci při najetí na překážku, splňující normu EN?

Ano mají a navíc jsou ráhna závor zespodu chráněny KIT-GOM ochrannou gumovou lištou.

2 Lze břevno závory zvýraznit třeba světlem pro zvýšení viditelnosti ve tmě?

Lze, LED pás je integrován do ráhna závory a je ve volitelném příslušenství.

3 Je možné Vaše závory a sloupy jistit v případě výpadku napájení 230 V záložními zdroji, tak aby neumožnily průjezd a naopak v případě výpadku napájení 230 V výjezd i ze zavřené polohy uvolnit?

Pro první variantu se doplní zařízení o KIT-BAT a pro druhou slouží závora N&D DD3, používaná převážně v podzemních garážích.

4 Jsou Vaše výrobky certifikované?

Ano, mají platnou certifikaci.

5 Dle nového zákona musí mít výrobky Stavebně technické osvědčení, mají tento dokument Vaše výrobky?

Závory i výsuvné sloupy (pollery) mají Stavební technické osvědčení.

6 Mohu tyto výrobky umístit na veřejnou komunikaci?

Můžete, jsou schváleny Ministerstvem dopravy pro používání na pozemních komunikacích. V případě, že si někdo poškodí např. vozidlo, tak s těmito zařízeními můžete být v klidu.

7 Dá se poskládat řada sloupů z automatických, ručních (plynových) a pevných aniž by bylo poznat, který je který a dá se to v budoucnu vyměnit ? Myslím, bez stavebních úprav nahradit např. ruční (plynový) za automatický nebo pevný?

Jsou designově stejné, právě proto, aby se dala postavit řada těchto sloupů kombinovaná všemi třemi typy a v budoucnu se dal vyměnit např. ruční (plynový) za automatický.

8 Kam se nejčastěji umísťuje řídící jednotka u výsuvných sloupů?

Do TOTEM venkovní rozvodné skříně, jejíž spodní část je pro toto určena. V horní části se umisťují ovládací prvky, dorozumívací zařízení, semafor a jiné.

↑ přejít nahoru ↑

Modul TCP/IP